Lainojen riskit nykyisessä taloustilanteessa: mitä asiantuntijat sanovat 

Sisällysluettelo

Share
Tweet
Share

Vuoden ensimmäisen neljänneksen perusteella Suomen talouden näkymät vuodelle 2023 eivät näytä positiivisilta. Venäjän hyökkäyssota sekä energiakriisi ovat vaikuttaneet suomalaisten ostovoimaan kiihtyneen inflaation takia. Suomen Pankin julkaisun mukaan talouden taantuma tulee kuitenkin jäämään odotettua lyhyemmäksi. Energian hinta on jo laskussa ja inflaation odotetaan hidastuvan ensi vuoteen mennessä. Tällä hetkellä ennustettu inflaatio vuodelle 2023 on 4,6 %, mikä olisi lähes 3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2022. Epävarmuus talouden kehityksestä on kuitenkin edelleen suurta.  

Talouden tilanteesta huolimatta, ihmisillä tulee aina olemaan tavoitteita ja tarpeita, joiden toteutukseen tarvitaan rahallista tukea, kuten lainoja. Jotta voit lainanottajana pienentää lainoihin liittyviä riskejä, on sinun hyvä olla perillä muutamasta asiasta. Tutustu siis tarkemmin siihen, mitkä tekijät nykyisessä taloudellisessa tilanteessa vaikuttavat lainoihin lukemalla tämä artikkeli. 

Lainat ja niiden rooli

Laina tarkoittaa rahaa, jonka yksityishenkilönä lainaat esimerkiksi pankilta tai muulta rahoituslaitokselta. Ne mahdollistavat taloudellisiin tarpeisiin vastaamisen lyhyellä aikataululla tai tulevaisuuteen sijoittamisen.  

Luotot mahdollistavat myös talouden kehittymisen. Siitä yksinkertaisesta syystä, että lainojen avulla yritykset voivat sijoittaa kehitykseen, joka johtaa suoraan uusien työpaikkojen syntymiseen sekä parempiin tuloksiin. Näiden lisäksi ne vaikuttavat suoraan yrityksien maksamien verojen ja maksujen suuruuteen, jotka valtio saa kassaansa. Yksityishenkilöiden kohdalla lainat auttavat kuluttajia maksamaan suurempia ostoksia, kuten asunnon tai auton ostaminen, joihin heillä ei normaalisti olisi varaa.

Lainojen riskit

Lainat ovat hyödyllisiä niin kuluttajille kuin yhteiskunnallekin, mutta niihin liittyy myös riskejä. Alle olemme koonneet listauksen yleisimmistä riskeistä. 

Riskit lainanantajalle:

  • Luottoriski. Luotonantajalle lainanottaja on aina riski. Jos lainansaaja ei maksa lainaa takaisin, aiheuttaa se lainanantajalle taloudellisia menetyksiä. Lainasumman lisäksi lainan takaisinmaksun estyminen aiheuttaa muun muassa menetyksiä korkosaatavien muodossa. Tämä vaikuttaa lainanantajan kannattavuuteen sekä rahoituslaitosten yleiseen taloudelliseen tilanteeseen negatiivisesti. 

  • Likviditeettiriski. Tämä tarkoittaa sitä todennäköisyyttä, että rahoituslaitoksella ei ole riittävästi varoja taloudellisten velvoitteidensa hoitamiseen. 

Riskit lainanottajalle:

  • Ylivelkaantumisen riski on tilanne, jossa lainanottajan velkamäärä on liian suuri, eikä hän pysty maksamaan sitä tarpeeksi takaisin kuukausittain. Tämä riski on entistä vakavampi vaihtuvakorkoisten lainojen kohdalla, sillä korko voi nousta lyhyessä ajassa viiteindeksin mukaan. 

  • Valuuttariski. Jos lainanottaja on ottanut lainaa ulkomaan valuutassa, jonka arvo nousee verrattuna kotimaan valuuttaan, voi lainan takaisinmaksusumma nousta. Tämä voi siten vaikeuttaa lainan takaisinmaksua. 

  • Maksamatta jättämisen riski. Maksukyvyttömyysriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa lainanottaja ei pysty maksamaan lainaansa takaisin lainanantajan kanssa sovittujen ehtojen puitteissa. Tällainen tilanne voi tuoda mukanaan kielteisiä seurauksia, kuten lisäkustannuksia ja suurempia korkomaksuja, luottoluokituksen alenemisen sekä riskin merkinnästä luottotietoihin. 

Muut aiheeseen liittyvät taloudelliset riskit:

  • Korkoriski. Vaihtuvakorkoisen lainan korko voi muuttua ajan saatossa, sillä talousmarkkinoiden heilahtelut, kuten muutokset rahapolitiikassa sekä lainojen kysynnän ja tarjonnan vaihtelut vaikuttavat sen suuruuteen. 

  • Inflaation riski. Inflaatio voi alentaa lainatun rahan arvoa ja näin vaikeuttaa lainatun summan takaisinmaksua sovitussa ajassa. Näin syntyy ongelmaluotto, joka aiheuttaa rahoituslaitokselle taloudellisia tappioita. Tällaisessa tilanteessa lainanantaja voi turvautua perintätoimiston apuun periäkseen lainasaatavansa.

Kuinka pienennät riskien mahdollisuutta lainanottajana:

Vaikka kuluttajilla on vajavaiset mahdollisuudet vaikuttaa makrotalouteen, voivat he kuitenkin jollain tasolla vaikuttaa mahdollisiin luottoriskeihin. Tässä listaamme toimivimmat tavat, jotka voit ottaa käyttöön ja näin pienentää luottoihin liittyviä riskejä omalla kohdallasi: 

  • Velan pienentäminen. Rahoituslaitokset arvioivat lainanhakijan nettovarallisuutta yhtenä lainakriteerinä. Saadaksesi lainaa, on sinun hyvä varmistaa, että nettovarallisuutesi on paras mahdollinen lainan hakemisen hetkellä. Lisäksi velkasuhteesi tulee olla kestävällä tasolla. Tämä tarkoittaa velkojesi kuukausittaisten maksujen suhdetta kuukausituloihisi prosenttiosuutena. Harkitessasi vaihtuvakorkoista lainaa, tulee sinun ottaa huomioon myös kuukausilyhennysten kasvu tulevaisuudessa ja varmistaa, että sinulla on varaa maksaa lainanlyhennyksesi myös tällaisessa tilanteessa. 

  • Henkivakuutuksen ottaminen. Sinulla on mahdollisuus ottaa henkivakuutus, joka kattaa useita eri riskejä, mutta myös lainan takaisinmaksun kuolemantapauksessa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa sinulla on suuri asuntolaina kumppanisi kanssa ja toinen teistä menehtyy yllättäen, helpottaa vakuutus toisen osapuolen lainanmaksua. 

  • Kiinteäkorkoisen lainan saaminen. Tietyt rahoituslaitokset tarjoavat lainoja, joiden korko on kiinteä ensimmäisten vuosien ajan ja muuttuu tämän jälkeen vaihtuvakorkoiseksi. Voit hyötyä tällaisesta järjestelystä ja välttää korkojen nousun ainakin 3-5 vuoden ajan. Muistathan, että tällaisten lainojen kuukausikulut ovat monesti korkeammat kuin täysin vaihtuvakorkoisten lainojen. 

Riippumatta suuremmasta taloudellisesta kontekstista, jos haluat lainaa, tulee sinun ottaa siihen liittyvistä asioista selvää itsenäisesti. Otathan siis tässä artikkelissa luetellut riskit huomioon harkitessasi lainaa. Näin pystyt välttämään ikävät yllätykset lainan takaisinmaksussa. 

Kirjoittaja:
General Manager
Emil Kjær
General Manager

Emil käyttää asiantuntemustaan edistääkseen finanssialaa. Hän on valmistunut Etelä-Tanskan yliopistosta ja työskennellyt General Managerina Intelligent Bankerilla vuodesta 2013. Tänä aikana hän on auttanut yli 500.000 maailmanlaajuista käyttäjää heidän taloudellisten tarpeidensa kanssa.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved