Maksuhäiriömerkintä poistuu aikaisempaa nopeammin - uusi laki tulee voimaan joulukuussa 2022

Sisällysluettelo

Share
Tweet
Share

Tämän vuoden lopulla on luvassa muutoksia maksuhäiriömerkintöjä koskevaan lainsäädäntöön. Tilastojen mukaan Suomessa on lähes 400 000 henkilöä, joilla on maksuhäiriömerkintä ja määrä on pysynyt viime vuodet lähes samana. Keskimäärin luottotiedot menettäneellä henkilöllä on 15 maksuhäiriömerkintää.  

Milloin luottotiedot palautuvat? Vuosi 2022.

Nykyisellään maksuhäiriömerkinnän poistuminen luottotietorekisteristä kestää jopa kolme vuotta velan viimeisen maksuerän maksamisen jälkeen. Lisäksi useampi maksuhäiriömerkintä voi pahimmassa tapauksessa pidentää maksuhäiriömerkinnän kestoa neljään vuoteen. Toisaalta, jos sinulla on vain yksi merkintä ja maksat sen pois, voit päästä merkinnästä eroon kahdessa vuodessa. Tämä käytäntö on vaikeuttanut taloudellisiin vaikeuksiin jo joutuneiden yksilöiden asemaa entisestään. Ilman luottotietoja henkilö voi kohdata hankaluuksia mm. vuokra-asuntoa tai vakuutusta etsiessä, tai solmiessa muita kuukausimaksullisia sopimuksia. Luottotiedot tarkistetaan yleensä lainaa hakiessa, vuokrasopimusta tehdessä tai muun taloudellisen sopimuksen yhteydessä. Maksuhäiriömerkinnän säilyminen luottotiedoissa, vaikka velka olisi maksettu, haittaa siis henkilön jokapäiväistä elämää. 

Kuinka pilata luottotiedot?

Maksuhäiriö tarkoittaa, että olet jättänyt velan tai laskun maksamatta toistuvasti ja tästä syystä saanut merkinnän luottorekisteriin.

Maksuhäiriömerkintä
= luottorekisterimerkintä, luottotietojen menettäminen sekä luottotietomerkintä

Maksuhäiriö kirjataan usein luottorekisteriin, kun velkaa tai laskua ei ole maksettu ja maksulle on haettu tuomio käräjäoikeudesta. Tämän jälkeen velkaa voidaan alkaa periä ulosoton kautta. Joitakin julkisoikeudellisia laskuja voidaan kuitenkin periä ulosotossa jo ennen käräjäoikeuden maksutuomiota. Yhä useampi saa maksuhäiriömerkinnän maksamattomien verkkokauppaostosten takia, kun taas yritysten- sekä ulosoton epäonnistumisista saatavat maksuhäiriöt ovat viime vuosina määrällisesti laskeneet. Koko prosessissa menee usein kuukausia, et siis saa merkintää laskun ensimmäisen maksumuistutuksen jälkeen. 

Yksityishenkilön luottotiedot voivat mennä monella tapaa. Tässä muutama ohjenuora, joiden avulla voit välttää tämän omalla kohdallasi:

Neuvottelu velkojien kanssa. Kun huomaat, että sinulla on vaikeuksia selviytyä laskun tai velkojen maksusta, kannattaa olla heti yhteydessä velkojaan ja pyytää esimerkiksi lisää maksuaikaa laskulle. Näin velkoja on tietoinen tilanteestasi ja vältät todennäköisesti myös maksumuistutuksesta koituvat kulut. Maksuissa pystytään yleensä joustamaan, eikä näinollen ulosotto tule tarpeelliseksi missään vaiheessa. 

Oman talouden rajojen tunteminen on tärkeää. Minkä verran sinulla on tuloja ja paljonko sinulla kuluu rahaa kuukausittain. Ovatko nämä tasapainossa? Jos päädyt ottamaan lainaa taloutesi tueksi, on sinun varmistettava, että kuukausibudjetissasi on tarpeeksi liikkumavaraa takaisinmaksun turvaamiseksi. 

Velkakierteen välttäminen on erittäin tärkeää. Älä ota lainaa vain toisen lainan poismaksamiseen. Tämä johtaa helposti velkakierteeseen ja useamman lainan samanaikainen hoitaminen kasvattaa yllättävästi kuukausittaisia kuluja. Jos sinulla on useampi laina, voi näiden yhdistäminen yhdeksi isommaksi lainaksi olla vaihtoehto, jotta saat kuukausittaisia lainanhoitokuluja pienemmiksi. Muussa tapauksessa lainan maksu lainalla ei ole osa järkevää taloudenhoitoa. 

Puolison, sukulaisen tai ystävän auttaminen rahallisesti yli oman taloudellisen tilanteen tai lainan ottaminen toista auttaakseen ei palvele ketään. Tämä voi johtaa omaan ylivelkaantumiseen sekä suurempiin taloudellisiin vaikeuksiin. Autettava osapuoli ei pysty tilanteessa auttamaan, sillä hänenkin velkansa ovat edelleen maksamatta. Autettava osapuoli ei myöskään saa mahdollisuutta oppia pitämään huolta omasta taloudestaan, jos ystävät tai sukulaiset aina auttavat maksamalla kertyneet lainat pois. 

Jos koet, että voisit hyötyä ammattiavusta taloutesi jaloilleen saamisessa, muun muassa Takuusäätiön Velkalinja -puhelinpalvelu auttaa ylivelkaantuneita maksuttomasti ja anonyymisti.

Luottokielto turvaamaan omaa taloutta

Yksilön on myös mahdollista asettaa itsensä luottokieltoon vapaaehtoisesti. Tämä auttaa erityisesti tapauksissa, jolloin henkilöllä on haasteita talouden hallinnassa tai hän on jo mahdollisesti joutunut velkakierteeseen. Lisäksi, jos on epäilyjä henkilötietojen joutumisesta vääriin käsiin, voi luottokiellon asettaminen olla hyvä vaihtoehto estää muuta tahoa ottamasta lainaa nimiisi. Itse asetettu luottokielto on maksullinen palvelu, noin 15-20 euroa, ja se on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Luottokiellosta ilmoitetaan suoraan luottotietorekistereihin, jotka Suomessa ovat Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland Oy.

Miten tarkistan luottotiedot?

Voit tarkistaa omat luottotietosi ilmaiseksi kerran 12 kuukaudessa. Luottotiedot voit tarkistaa Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland Oy:n rekistereistä. Nämä yritykset ovat laillisesti velvoitettuja (Luottotietolaki 11.5.2007/527 30 §) tarjoamaan yksityishenkilöille mahdollisuuden luottotietojensa tarkistamiseen. 

Voit selvittää luottotietosi ja nähdä seuraavat tiedot:
  1. Kuinka kauan rekisterin merkinnät ovat voimassa;

  2. Mistä merkintä on syntynyt;

  3. Kenelle luottotietojasi on luovutettu;

  4. Onko velka maksamatta vaiko maksettu;

  5. Mistä maksuhäiriömerkintä on johtunut, sekä;

  6. Kuinka pitkään merkintä näkyy luottotietorekisterissä.

Jos sinulla ei ole maksuhäiriömerkintöjä,  et löydä rekisteristä mitään tietoja. Omat luottotiedot voi tarkistaa kerran vuodessa maksutta. Sitä ei siis kannata tehdä turhaan, tai joudut seuraavalla kerralla maksamaan palvelusta. 

Luottotiedot takaisin nopeammin, uusi laki 2022

Huhtikuussa 2022 eduskunta hyväksyi lakimuutoksen, jonka nojalla maksuhäiriömerkinnät poistuvat jo kuukauden kuluessa velan viimeisen erän maksamisen jälkeen. Tasavallan Presidentti vahvisti lain perjantaina 13.5.2022 ja se astui voimaan joulukuussa 2022. 

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa luotettavien luottotietojen saatavuus, turvata luottotietojen käsittelyssä yksityiselämän ja henkilötietojen suoja sekä luonnollisten henkilöiden ja yritysten oikeus tulla arvioiduiksi oikeiden ja asianmukaisten tietojen perusteella sekä edistää hyvää luottotietotapaa.

331/2022, 2 §, Laki luottotietolain muuttamisesta

Oikeusministeriön mukaan uudistuksen tarkoituksena on velallisten aseman parannus. Maksuhäiriömerkintä poistuu siis aikaisempaa nopeammin niin yksityishenkilöiltä kuin yritystenkin tiedoista. 

Aikaisemmin velkaantuneen maksuhäiriömerkinnän poistuminen on kestänyt vuosia ja uudet merkinnät ovat jopa pidentäneet merkinnän voimassaoloa.  Uuden lain myötä uusi maksuhäiriömerkintä ei pidennä vanhan merkinnän voimassaoloa vaan merkintä poistuu yksilöllisesti jokaisen maksuhäiriömerkinnän kohdalta. Tämä parantaa erityisesti niiden velkaantuneiden asemaa, joiden velka on maksettu, mutta maksuhäiriömerkintä on edelleen voimassa. Lisäksi lakiin on lisätty maininta, että jos luottokelpoisuusarviointi tehdään automaattisesti, on sinulla oikeus vaatia luottokelpoisuusluokan arvioimista uudelleen. Tämä voi auttaa esimerkiksi vuokra-asuntoa hakiessa, jolloin arviointi voidaan tehdä henkilökohtaisemmin, eikä vain numeroiden perusteella. 

Monella velallisella merkintä luottotiedoissa vaikuttaa myös itsetuntoon arkipäivän seurausten lisäksi. Aivan kuin olisi leima otsassa. Kun tätä kestää vuosia, voi usko itseen tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä horjua. Lain tullessa voimaan lähes joka kymmenennen suomalaisen taloudellinen tulevaisuus muuttuu hieman valoisammaksi.

Lähteet:

Oikeusministeriö; Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenee joulukuussa

Takuusäätiö; Milloin maksuhäiriömerkintä tulee?

Talous- ja velkaneuvonta; Omat luottotiedot - tarkista luottotietosi

Valtioneuvosto; Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/4

Kirjoittaja:
General Manager
Emil Kjær
General Manager

Emil käyttää asiantuntemustaan edistääkseen finanssialaa. Hän on valmistunut Etelä-Tanskan yliopistosta ja työskennellyt General Managerina Intelligent Bankerilla vuodesta 2013. Tänä aikana hän on auttanut yli 500.000 maailmanlaajuista käyttäjää heidän taloudellisten tarpeidensa kanssa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

4. joulukuuta 2023
Top 5 talousmokaa, jotka sinun on hyvä välttää ennen 30. ikävuotta
Älä tee niinkuin minä. Kokemuksemme mukaan nämä talousmokat sinun kannattaa välttää nuoruudessasi. Hyvällä pohjalla oleva talous kantaa pitkälle tulevaisuuteen.
Lue lisää
16. lokakuuta 2023
Kuinka voit parantaa luottoluokitustasi
Luottoluokituksesi vaikuttaa saamiisi lainaehtoihin Suomessa. Luottoluokitusta on kuitenkin mahdollisuus parantaa. Kokemuksemme mukaan nämä vinkit tepsivät.
Lue lisää
7. elokuuta 2023
Budjetoi kuin ammattilainen: 5 henkilökohtaisen taloussuunnittelun mallia
Tee säästämisestä helppoa! Budjetoi kuin ammattilainen. Kerromme viisi eri tapaa, joilla saat budjetoitua rahasi tehokkaasti ja taloutesi raiteilleen.
Lue lisää
Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved