Mitä tarkoittaa taantuma?

Sisällysluettelo

Share
Tweet
Share

Taantuman määritelmä on lyhyesti kerrottu, mutta siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on hieman mutkikkaampi asia. Käymme tässä artikkelissa läpi mitä taantuma tarkoittaa sekä selvennämme muutaman tärkeän termin, joiden ymmärtäminen auttaa sinua itse taantuman ymmärtämisessä. Lopuksi katsomme myös mitkä tekijät erityisesti vaikuttavat siihen että seuraava taantuma voi syntyä ja kuinka voit henkilökohtaisesti varautua taantumaan jatkossa. 

Mikä on taantuma?

Taloudellinen taantuma määritellään yleisesti tilanteeksi, jossa bruttokansantuote (BKT) laskee kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä.

Taantuman aikana talous supistuu, eli taloudellinen tuotanto vähenee, työttömyys lisääntyy ja kulutus vähenee.

Toisin sanottuna, taantuma vaikuttaa bruttokansantuotteeseen, työllisyysasteeseen sekä yritysten tuottoihin negatiivisesti. Kansalaisen näkökulmasta taantuma vaikuttaa työllisyysnäkymiin. Voit tulla irtisanotuksi tuotannollis-taloudellisin perustein ja uuden työn löytäminen voi olla hankalampaa kuin nousukauden aikana. Taantuma ei kuitenkaan vaikuta kaikkiin tasapuolisesti. Toimiala vaikuttaa paljon taantuman seuraamuksiin, mutta on vaikea tietää ennalta mikä toimiala ottaa eniten osumaa. Toiset yritykset voivat menestyä hyvinkin taantuman aikana, kun taas toiset joutuvat hakeutumaan konkurssiin. 

Mitä lama tarkoittaa?

Taantuma ja lama ovat toisiinsa vertautuvat termit. Lama on kansankielinen termi pitkittyneelle taantumalle. Monet ovat nyt huolissaan, että milloin tulee seuraava lama. Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko laman mahdollisuuteen tällä hetkellä.

Ei näytä siltä, että tilanne kehkeytyy yhtä pahaksi kuin viimeisin 90-luvun lama. Suomi on paljon paremmassa taloudellisessa tilanteessa ja omavaraisempi kuin reilu 30 vuotta sitten.

Tulevaisuutta on kuitenkin mahdoton ennustaa ja mielessä kummittelevat 1990-luvun muistot. Tästä syystä monet kokevat laman riskin pelottavana. 

Hallitse nämä termit, niin ymmärrät taantumaa paremmin

Inflaatio tarkoittaa prosentuaalista, laaja-alaista kuluttajahintojen nousua vertailukautena. Vertailu tapahtuu yleensä tarkastelemalla kyseisen kuukauden hintatasoa verrattuna saman kuukauden vuodentakaiseen hintatasoon. Tämä ilmoitetaan Suomessa elinkustannusindeksinä. Markkinatalouden hinnat vaihtelevat jatkuvasti. Jotkin hyödykkeet ja palvelut kallistuvat ja toiset muuttuvat edullisemmiksi. Inflaatioastetta muodostettaessa paljon maksavilla tuotteilla on enemmän painoarvoa. Sen takia polttoaineen sekä sähkön hinnalla on enemmän vaikutusta inflaatioon, kuin esimerkiksi sokerin hinnalla. 

Ostovoima on taloustieteellinen termi, joka mittaa henkilön mahdollisuutta ostaa tavaroita ja palveluja käytössään olevalla varallisuudella. Inflaation aikana ostovoima yleensä laskee, koska hyödykkeiden hinnat kallistuvat, mutta palkat eivät nouse samassa suhteessa. Valtiotasolla ostovoimaa käytetään indikaattorina suunniteltaessa mm. vero- sosiaali- ja aluepolitiikkaa. 

Brutto tarkoittaa määrää tai arvoa ennen vähennyksiä, kun taas netto tarkoittaa määrää tai arvoa vähennysten jälkeen.

Työllisyysaste tarkoittaa sitä prosenttiosuutta 15-64-vuotiaista, jotka ovat palkkatöissä. Suomen työllisyysaste on tällä hetkellä korkeimmillaan, yli 73%, sitten 1990 –lamaa edeltävien vuosien.

Bruttokansantuote (BKT) on kotimaisen tuotannon mitta ja sitä käytetään usein kansallisen suorituskyvyn mittana. Se kuvaa hyvin maan taloudellisen toiminnan laajuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia. BKT:lla mitataan talouden suuruutta, eli esimerkiksi Suomen talouden kokonaistuotannon arvoa tietyllä aikavälillä, useimmiten vuosittain. Mukaan lasketaan kaikki taloudessa loppukäyttöön tuotetut tavarat ja palvelut - palvelut, joilla on selkeä hinta - sekä julkisyhteisöiden tuottamat palvelut, kuten maanpuolustus, terveydenhuolto ja koulutus. Luku ilmaistaan usein asukasta kohden, näin BKT on vertailukelpoinen maiden välillä. Se onkin keskeinen käsite yhteiskunnallisessa, erityisesti taloudellisessa keskustelussa ja sitä käytetään esittämään hyvinvoinnin kehitystä yleisesti.  

Karhumarkkina tulee Wall Streetin termistä bear market ja se on härkämarkkinoiden vastakohta, sekä monen sijoittajan painajainen. Karkumarkkinoiden aikana pörssikurssit laskevat, kuten karhun kynnet, jotka pureutuvat maahan. Historiallisesti karhumarkkinat ovat melko harvinaisia ja ne kestävät keskimäärin noin vuoden. Helsingin pörssin osakekurssit seuraavat suhteellisen hyvin New Yorkin pörssin liikkeitä. 

Taantuman merkit

Taantumaan ajautumiselle on monia syitä ja jokainen taantuma on ollut erilaisten asioiden summa. On siis mahdotonta sanoa tarkalleen mitkä ovat taantuman merkit. On kuitenkin olemassa muutama indikaattori, jotka vihjaavat taantuman vaarasta. Yksi vahvimmista merkeistä on kiihtynyt inflaatio ja näinollen ostovoiman alentuminen, joka vaikuttaa suoraan BKT:n kasvuun. 

Tilastokeskuksen mukaan inflaatio Suomessa on nyt kuukausitasolla reilu 7% ja vuoden keski-inflaatioksi ennustetaan 5,8%. Euroalueen kuluttajahintainflaatiota mittaava indeksi on yhdenmukaistettu, jotta maiden tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia. Alueen tämänhetkinen inflaatioaste on 8,9% ja suurinta inflaatio on Baltian maissa, joissa se yltää jopa yli 20%.

Keskuspankkien tehtävänä on pitää inflaatio aisoissa, eli maksimissaan 2% kasvuvauhdissa. Nyt ollaan siis reippaasti yli tavoitearvon.

Kuluttajanhintojen nousuun vaikuttaa erityisesti Ukrainan konfliktin seurauksena syntynyt energiakriisi. Energian hinta on noussut nopeasti ja sen saatavuudessa on yhä enemmän haasteita. Monet valtiot pyrkivät muodostamaan tukipaketteja energiayhtiöille hillitäkseen hintojen nousua. Lisäksi valtiot investoivat yhä enemmän omavaraiseen energiantuotantoon saatavuuden varmistamiseksi ja EU on irtisanoutunut Venäläisestä energiasta kokonaan.

Kiihtyvä inflaatio hidastaa Suomen talouden kasvua. Valtiovarainministeriö arvioi Suomen vuosittaisen BKT:n kuitenkin kasvavan 1,4% vuonna 2022 taantuman uhasta huolimatta. Ensin koronan aiheuttamat rajoitteet ja tänä vuonna alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan varjostavat talouden näkymiä. Vuonna 2021 BKT kuitenkin nousi vuoteen 2020 verrattuna 3,5%, sillä yksityinen kulutus palasi nopeasti kasvu-uralle. Vaikka sota loppuisikin ja koronasta selvitään voittajina, jatkuu talouden kasvu arvioiden mukaan hitaana myös seuraavina muutamana vuotena.

Myös yritykset kärsivät inflaatiosta. Niiden mahdollisuus tehdä investointeja vaikuttaa suoraan yritysten tuloihin ja osakkeiden hintoihin. Edellinen yli 6kk kestänyt karhumarkkina New Yorkin pörssissä koettiin lokakuun 2007 ja maaliskuun 2009 välillä, jolloin pörssi-indeksi laski yhteensä 58%. Nykyiselle, tammikuussa 2022 alkaneelle karhumarkkinalle ei ole vielä näkynyt loppua. Karhumarkkinasta toipuminen kestää yleensä kauemmin, kuin itse laskusuhdanne. Sijoittavat tarvitsevat siis paljon kärsivällisyyttä odotellessaan kurssien nousua. 

Voiko taantumaan varautua ennalta?

Taantuma on monen sattuman summa ja se yleensä ruokkii itseään. Taloudellinen epävarmuus saa ihmiset säästämään enemmän ja kuluttamaan vähemmän. Kun kulutamme vähemmän, kansantaloutemme myös kasvaa hitaammin ja taantuman sekä sen pitkittymisen riski kasvaa. Inflaatio vaikuttaa vahvasti taantuman syntymiseen, ja se on vaikeammin hallittavissa. Inflaation kiihtymiseen kun vaikuttavat tapahtumat myös maailmalla, kuten nyt sota ja sen kärjistämä resurssipula ja energiakriisi.

Henkilökohtaisesti taantumaan voi parhaiten varautua suojaamalla oman selustansa. Se tapahtuu parhaiten säästämällä itselleen puskuriin tarpeeksi suuren summan, joka riittää kattamaan kuluja muutaman kuukauden ajan. Näin voit työttömyydenkin yllättäessä selvitä laskuistasi. Tästä artikkelista löydät vinkkejä säästämiseen sekä oman budjetin muodostamiseen. Omaa toimeentuloasi voit lisäksi varmistella liittymällä ammattiliiton jäseneksi sekä työttömyyskassaan. Jos tulet irtisanotuksi, nämä jäsenyydet takaavat sinulle paremman tulotason kuin valtion työttömyystuki siksi aikaa, kun etsit uutta työtä.

Inflaation aiheuttama elintarvikkeiden hinnannousu vaikuttaa suoraan kotitalouksien kulurakenteeseen. Inflaation iskiessä kovaa, on hyvä tarkastella omia kulutustottumuksiaan ja tehdä tarvittavia muutoksia, jotta varat riittävät elämiseen. Olisiko sinun mahdollista vähentää sähkönkäyttöä tai kuluttaa vähemmän esimerkiksi kahvia viikon aikana? Voisiko sinun olla mahdollista vähentää ruokahävikkiä kotonasi entisestään, käyttämällä tuotteet järjestelmällisesti loppuun? Pienetkin muutokset voivat tuoda useamman euron helpotuksen kuukausibudjettiisi.

Taantumaan voit siis varautua järkevällä taloudenpidolla jo hyvän aikaa ennen kuin taantuman riskistä aletaan edes puhua. Jos varautumisesi on jäänyt viimetinkaan, tai olet joutunut syömään säästöjäsi juuri ennen, voi kulutustottumuksiesi tarkastelu ja turhien ostosten karsiminen auttaa sinut pahimman yli. Kansantaloudellisesti on suositeltavaa, että et arkaile kuluttamista taantuman aikana. Näin varmistat osaltasi, että talouden rattaat jatkavat pyörimistä ja taantuma menee ohi mahdollisimman nopeasti.

Kirjoittaja:
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil käyttää asiantuntemustaan edistääkseen finanssialaa. Hän on valmistunut Etelä-Tanskan yliopistosta ja työskennellyt General Managerina Intelligent Bankerilla vuodesta 2013. Tänä aikana hän on auttanut yli 500.000 maailmanlaajuista käyttäjää heidän taloudellisten tarpeidensa kanssa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

8. tammikuuta 2024
Korot: vaihtuva vs. kiinteä
Lainaa voi saada niin kiinteällä kuin vaihtuvallakin korolla. Se, kumpi on parempi riippuu tilanteestasi. Selvitämme molempien pääpiirteet tässä artikkelissa.
Lue lisää
27. marraskuuta 2023
Kuinka neuvotella palkankorotus
Palkkakeskustelu jännittää monia. Maksimoi mahdollisuutesi palkankorotukseen ja valmistaudu perusteellisesti palkkaneuvotteluun. Me neuvomme kuinka toimia.
Lue lisää
13. marraskuuta 2023
Mikä ihmeen inflaatio ja miten se vaikuttaa elämäämme?
Inflaatio voi kuulostaa pelottavalta. Siksi sinun on hyvä tietää, mitä se tarkoittaa ja mistä se johtuu. Näin voit varautua sen vaikutuksiin. Me neuvomme!
Lue lisää
Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved